Om

Foto: Annacarin Isaksson

https://annacarinisaksson.com/

Med Dikta dig kombinerar jag mina två främsta förmågor, att lyssna och att skriva. Det jag gör påminner om att teckna ett porträtt. Men istället för en bild får du en dikt.

Din dikt börjar med att vi möts för en timmes samtal. Utifrån samtalet skriver jag en dikt om dig. När dikten är klar läser jag den för dig och du får det handskrivna originalet.

Vill du att jag skriver en dikt om dig? Boka en tid.