Bakgrund

På en festival sommaren 2018 erbjöd jag besökare att bli diktade i en tältkåta i skogen. Det var tänkt som en kul grej vid sidan av mitt riktiga skrivande. Mitt riktiga skrivande skedde på Författarskolan vid Lunds universitet och handlade om att skriva en diktsamling som skulle bli utgiven på ett erkänt förlag. Jag hade ägnat mig åt det skrivandet sen 2014.

Efter festivalen återvända jag till Skåne och Författarskolan för att läsa litterär gestaltning på magisternivå. Vid sidan av studierna fortsatte jag att dikta människor. Jag gjorde det med vänner, bekanta och främlingar. Efter några månader blev det tydligt för mig att jag var färdig med vad jag trodde var mitt riktiga skrivande. Inspirationen till att skriva kom inte längre från att ha blicken vänd inåt. Jag kände inte längre någon lust i att fortsätta redigera min diktsamling i jakt på autenticitet. Inspirationen fanns i mötet med andra människor och lusten i att få spegla deras berättelse. Vintern 2018 avslutade jag därför mina studier på Författarskolan för att helhjärtat kunna arbeta med Dikta dig.