Dikta dig i Göteborg FULLBOKAT

Dikta dig i Göteborg FULLBOKAT

Grattis till de 15 personer som hann boka Dikta dig i Göteborg innan tiderna tog slut. Ett antal personer står på reservlistan vid eventuella avbokningar, vill du också stå där – maila till kontakt@diktadig.se och skriv ”Dikta dig i Göteborg” som ämne för mailet.

Det stora intresset gör det troligt att Dikta dig kommer att återvända till Göteborg 2021.