Dikta Borås stad

Dikta Borås stad

För tillfället arbetar jag med en dikt om Borås stad till deras 400-årsjubileum. Jag kommer att läsa dikten den 29 juni i en programpunkt som åtminstone kommer att sändas digitalt. Uppdaterar här så snart jag vet mer.